50/35 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
comart.school@gmail.com
081-9520478

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ทติสเชียงราย

Com For Kids ช่วงที่ 1

Class time: 10:00am - 12:00am

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ที่น้องๆจะได้เรียนรู็โปรแกรมที่ตนเองสนใจ เรียนสนุก ได้ความคิดสร้างสรรค์

Com For Kids ช่วงที่ 2

Class time: 1:00pm - 3:00pm

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ที่น้องๆจะได้เรียนรู็โปรแกรมที่ตนเองสนใจ เรียนสนุก ได้ความคิดสร้างสรรค์

Com For Kids ช่วงที่ 3

Class time: 3:00pm - 5:00pm

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ที่น้องๆจะได้เรียนรู็โปรแกรมที่ตนเองสนใจ เรียนสนุก ได้ความคิดสร้างสรรค์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Class time: -

หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ในช่วงเวลาที่ผู้เรียนสะดวก โรงเรียนจัดตารางเรียนให้ตามต้องการค่ะ

คอมพิวเตอร์ Graphic

Class time: -

หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมด้านงานกราฟิก เช่น Photoshop, Illustrator, Flash รวมถึงโปรแกรมกราฟิกแบบ 3D SketchUp เพื่อสร้างสิ่งของแบบสามมิติ เลือกเรียนเวลาที่ผู้เรียนสะดวก โรงเรียนจัดตารางให้ตามต้องการค่ะ

การตัดต่อวิดีโอ

Class time: -

หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ เพื่อผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับวิดีโอได้อย่างสวยงาม เลือกเรียนเวลาที่ผู้เรียนสะดวก โรงเรียนจัดตารางให้ตามต้องการค่ะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Class time: -

หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ เลือกเรียนเวลาที่ผู้เรียนสะดวก โรงเรียนจัดตารางให้ตามต้องการค่ะ