116/21 หมู่ที่ 19 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
kruyui.amornrat@gmail.com
081-9520478

ออกแบบเว็บไซต์และระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

www.jommokkaew.go.th

ระบบแพลตฟอร์มบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ ITA องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

www.omkoi.go.th

ระบบแพลตฟอร์มบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ ITA องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

www.sridonchai.go.th

 

เทศบาลบ้านต้า

www.tesabanbhanta.go.th/

 

ระบบ ITA องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น