50/35 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
comart.school@gmail.com
081-9520478

ครูผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง

ครูยุ้ย

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูอ้น

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูโอ๋

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูใหม่

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูต้อม

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ครูน้ำ

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ครูโป

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ