50/35 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
comart.school@gmail.com
081-9520478

ครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง

ครูผู้สอน ทั้งปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง มีความถนัดทั้งด้านการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ

การจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ

การจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จากการใช้งานโปรแกรมจริง ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ดี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบถ้วน ทันสมัย และมีคู่มือการใช้งาน

โรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทันสมัย รองรับการใช้งานโปรแกรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคู่มือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม

ใบ Certificate

มีใบรับรองในการเรียนทุกหลักสูตร โดยมีการควบคุมจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ได้

ครูผู้สอน ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง

โรงเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ทติส มีครูผู้สอนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ

ครูยุ้ย

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูอ้น

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูโอ๋

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูไม้ใหม่

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูต้อม

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ครูน้ำ

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ครูโป

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร ที่เปิดสอน

Com For Kids 8 ชม

1,000 บาท / เดือน

เลือกเรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ รวม 8 ชั่วโมงต่อเดือน

Take A Course

Com For Kids 16 ชม

1,500 บาท / เดือน

เลือกเรียน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ รวม 16 ชั่วโมงต่อเดือน

Take A Course

Com For Personal

ราคาพิเศษ / หลักสูตร

เลือกเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก ไม่จำกัดชั่วโมงต่อวัน

Take A Course

Com For Training

ราคาพิเศษ / หลักสูตร

การฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

Take A Course

ช่วงเวลา ที่เปิดสอน

Com For Kids ช่วงที่ 1

Class time: 10:00am - 12:00am

Com For Kids ช่วงที่ 2

Class time: 1:00pm - 3:00pm

Com For Kids ช่วงที่ 3

Class time: 3:00pm - 5:00pm

Com for Personal

Class time: -

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ สามารถเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก

ทำไม ต้องเรียนคอมพิวเตอร์

เสริมจินตนาการและการเรียนรู้

เสริมสร้างจิตนาการและการเรียนรู้ เสริมทักษะประสาทสัมผัสตาและมือในการสร้างสรรค์ผลงาน

เสริมการเรียนวิชาต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เสริมทักษะทางวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในการเรียนใช้งานเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ

เสริมกระบวนการคิด ในเรื่องของเหตุและผล

การเขียนโปรแกรมเป็นการเสริมทักษะกระบวนการคิด การใช้หลักการของเหตุและผลเพื่อหาคิดกระบวนการแก้ปัญหา

17 ปีเต็ม

กับประสบการณ์สอนด้านคอมพิวเตอร์

0 Certified Teachers
0 Successful Kids
0 Happy Parents
0 Awards Won